Pieter Celen, bedelaar

Pieter Celen is eerder opgenomen geweest en had toen bedelaarsnummer F 1717.

De tweede opname is met nummer F 265 en dan meldt het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) dat Pieter Celen op 23 mei 1830 uit de bedelaarskolonie is gedeserteerd.

Daarna komt hij echter terug als F 1913.