Michiel van Citters, bedelaar

Michiel van Citters komt bij inschrijvingen ook voor als Maachiel van Cittert.

Michiel van Citters wordt 7 oktober 1840 de Ommerschans binnengebracht door een gemeente die niet goed te lezen valt. Hij krijgt in het boek gemerkt H (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 428) het bedelaarsnummer 1765.
Volgens die inschrijving is Michiel van Citters geboren 22 november 1794 te Haarlem en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Michiel van Citters is 1,62 lang, hij heeft een ovaal en blozend aangezicht, bruin haar en bruine ogen, een dikke neus, kleine mond, ovale kin en geen bijzondere kenmerken.

Michiel van Citters wordt 16 oktober 1841 ontslagen.

Later keert hij terug en krijgt Michiel van Citters de bedelaarsnummers:
– L 2238,
– T 3359, en
– U 5593.