Johan Constantin, bedelaar

Johan Constantin wordt 15 december 1841 de Ommerschans binnengebracht door de stad Arnhem. Hij krijgt in het boek gemerkt I (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 428) het bedelaarsnummer 2649.
Volgens die inschrijving is Johan Constantin geboren 16 april 1793.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt L, maar dat heb ik niet ingezien.