Franciskus Colfs, bedelaar

Franciskus Colfs wordt met naam genoemd in De bedelaarskolonie op blz 202.

Over Franciscus Colfs heb ik veel informatie gehad van Ad van Moll, gids bij de Gevangenpoort te Bergen op Zoom. Hij heeft er ook over gepubliceerd in De Waterschans, 42ste jaargang september 2012, Bergen op Zoom. Ik zal later nog wat illustraties daaruit opnemen.
Uit dat artikel:
Franciscus Colfs is geboren op 16 maart 1780 als zoon van Joannes, afkomstig van Berlaar, en van PetronelIa van der Auwera, afkomstig van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Dit koppel was in Berlaar getrouwd op 18 oktober 1777. Franciscus’ vader Joannes sterft vnj jong op 10 maart 1785, waarna Petronella snel hertrouwt op 2 mei 1785 met Petrus Nees.

Franciskus Colfs behoort tot het transport uit Noord-Brabant dat op 13 oktober 1823 binnenkomt en wier aankomst wordt genoemd in De bedelaarskolonie blz 202. Er is een lijst met alle deelnemers aan dat transport.

Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1186. Volgens die inschrijving is Franciskus Colfs vijf voet lang, hij heeft een rond aangezicht en een rond voorhoofd, blauwe ogen, een spitse neus, een ronde kin, lichtbruin haar en als bijzonder kenmerk ‘een litteeken aan de linker arm’.

Hij is vergezeld van zijn echtgenote:

Francina van de Woestijne krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 1191. Zij is vier voet, toen duim en twee streep lang, heeft een klein aangezicht en een gedekt voorhoofd, blauwe ogen, een spitse neus, een ronde kin, donkerbruin haar en geen bijzondere kenmerken.

En hun zoon:

Dominicus Colfs krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 1193. Hij is geboren in 1813, is drie voet en drie duim lang, heeft een rond aangezicht en een breed voorhoofd, blauwe ogen, een brede neus, een ‘ronde kin, blond haar en geen bijzondere kenmerken.

Er heerst ongeloof bij de provincie Antwerpen dat Franciskus Colfs daar van daan komt en zij dus zijn verblijfskosten moeten betalen, en daarover is correspondentie.

– Missive van de Permanente Commissie aan ‘den Heer Administrateur voor het armenwezen etc’ dd 28 mei 1824 (Drents Archief, Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, toegang 0186, invnr 355):

UwHEdG missive van den 29 April ll N26 ten geleide van eenen brief van den H.H.Gede Staten van Antwerpen in do 13= tevoren, hebben wij de eer gehad den 4= dezer maand wel te ontvangen.
Ter voldoening aan het daarbij ons gedaan verzoek hebben wij de noodige informatie doen inwinnen, omtrent de geboorte en laatst vorige woonplaats van de personen Franciscus en Dominicus Colfs, bij henzelven in de Ommerschans; terwijl wij, omtrent den derden persoon van Maria Catharina Meijers, welke door H.H.Ged. Staten voornoemd alsmede niet tot derzelver provincie behorende, wordt opgegeven, de vrijheid nemen ons te refereren aan onze missive van den 7 mei N95. waarbij de verlangde nadere ophelderingen omtrent deze personen reeds zijn gesuppediterrd.
Wij hebben het genoegen, UwHEdG (hoogedelgestrenge) de nadere renseignementen omtrent de 2 eerst verm. (vermelde) personen bij dezen mede te delen.

Franciscus Colfs, vader van Dominicus Colfs, zegt geboren te zijn te Berlaer, en dus wel in de provincie Antwerpen, en mede aldaar R.K. gedoopt in den jaren 1780, voor het laatst gewoond te hebben in Sint Janssteen in Zeeland, doch het meest bekend te zijn in Berlaar alwaar hij is opgevoed.
Dominicus Colfs, zoon van den voorn. Franciscus en van Franciska van de Woestijne is geboren en gedoopt te Meerhout, mede in de provincie Antwerpen gelegen; hij is thans 12 jaren oud; en zijne voorn. Moeder, op het register van het personeel de Ommerschans onder N 1191 voorkomende, is te Cluijsen in Oostvlaanderen geboren.

Franciskus Colfs, Francina van de Woestijne en Dominicus Colfs worden 8 september 1825 ontslagen.