Anton Colon, bedelaar

Anton Colon behoort tot de groep van twaalf personen die op zondag 6 oktober 1822 op de Ommerschans aankomt vanuit het werkhuis van Namen en wier aankomst (als tweede op de schans binnenkomende groep) gemeld wordt op p 88 van De bedelaarskolonie.

Volgens het inschrijfregister (Drents Archief, toegang 0137.01 invnr 422, het ‘boek gemerkt A’) heet hij Collin, maar in alle latere stukken is sprake van Colon. Volgens dezelfde bron is hij geboren 12 mei 1774.

Als in 1829 de mensen worden vrijgelaten die vanaf het begin in 1822 op de schans zitten, zie De bedelaarskolonie p 292-293, wordt hij eerst van de ontslagvoordracht weggelaten.

Op een velletje bij die ontslagvoordracht, invnr 1469, staan vragen van de Permanente Commissie aan de directie, waaronder:
‘Wijders hebben wij niet op de staten gevonden de volgende kolonisten, welke in 1822 zijn aangekomen en dus volgens de Instructie, mede hadden moeten worden voorgesteld.
No 20, Anton Colon te Veenhuizen, aangekomen 6 October 1822.’

De directie antwoordt daarop:
‘No 20 Anton Colon te Veenhuizen. Vermeent als kleermaker wel zijn bestaan te zullen vinden, men heeft hem eerst van de voordragt afgelaten, uit hoofde hij niet in staat wordt beschouwd om zelve in zijne behoeften te kunnen voorzien en zonder de Maatschappij van Weldadigheid weder tot armoede en gebrek zoude moeten overgaan.’

Op het velletje is genoteerd met potlood: ‘Op de suppletoire voordragt plaatsen.’

17 juni 2013, Wil Schackmann