Anske Coolsma, bedelaar

Anske Coolsma wordt 18 september 1825 de Ommerschans binnengebracht door de stad Leeuwarden. Hij krijgt in het boek gemerkt B (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 423) het bedelaarsnummer 1339.

Volgens die inschrijving is hij geboren te Sloten in Friesland, als zoon van Foppe Coolsma en Peerke Anske.
Anske Coolsma is 5 voet, 3 duim, en 2 streek lang, heeft een vol & blozend aangezicht en een breed voorhoofd, blauwe ogen, een ronde kin, bruin haar en geen bijzondere kenmerken.

Naar hem wordt onderzoek gedaan door Albert Hoekstra uit Roozendaal, zodat later nadere informatie volgt.