Zullende alle verdere gebruikmaking van genoemde werkhuis komen op te houden, p 277

Gebaseerd op:
– koninklijk besluit 17 augustus 1827 N124, invnr 1440,
– koninklijk besluit 17 augustus 1827 N125, invnr 8 en (gedrukt exemplaar) invnr 1430,
– ontslagvoordracht 1827, invnrs 1502 en 1470,
– mutatieregister, invnr 1509, voor de mensen die zijn ‘ontslagen voor den militaire dienst’ en voor degenen die zijn ‘overgegaan in den zeedienst’,
– jaarverslag 1827 in Vriend des Vaderlands juli 1828 p 501 en verder.
NB: vanaf het begin liep het boekjaar en ook het jaarverslagenjaar bij de Maatschappij van 1 april tot en met 31 maart. Het jaarverslag 1827 was het eerste dat tot en met 31 december liep en besloeg dus slechts negen maanden.

Ontslagen na als bedelaar-veldwachter gewerkt te hebben en genoemd op een concept-ontslagvoordracht door Harloff maart 1827:
A98 Jan van Doorn, aankomst 25 oktober 1822, Hoorn,
C1659 Willem Peeters, aankomst 8 februari 1826, Nijmegen
B1361 Hermanus Reijke, aankomst 8 oktober 1825, Hoorn
A104 Hendrik de Vries, aankomst 6 augustus 1824, Hoorn