Zullen tot een werkzaam leven worden opgeleid, p 64

De minister had 26 maart om een contract gevraagd, op 5 juni 1822 komt binnen een brief van de ‘minister van binnenlandsche zaken & waterstaat, zendt in de verlangde reglementen van bedelaarsgestichten, om, na gebruik, terug te zenden’, aantekening in brievenboek invnr 20. Op 17 juni 1822 gaat het conceptcontract met begeleidend schrijven naar de minister, invnr 960.
NB: Bij de uitgaande post, invnr 353, zit ook een ander contract met datum 17 juni, eerder ook opduikend in februari 1822, dat de opvang van bedelaars combineert met die van vondelingen, maar dat is een abuis en volgens mij is dat conceptcontract nooit verstuurd.
Het artikel met de lange titel staat in de Star juni 1822 p 411 ev. Het bevat ook rekensommetjes die moeten aantonen dat de opvang in Hoorn veel teveel geld kost.