Zoo min mogelijke ontvolking dier gestichten, p 132

De via het gemeentebestuur van Avereest aankomende 32-jarige man uit Vlissingen is A365, Hendrik Beerends, en de 49-jarige inwoner van Haarlem ‘met een kogel door het regter been’ is A394, Jan Winschen.

Het Koninklijk Besluit van zaterdag 30 januari 1823 No 45 over de transportkosten, wordt gemeld door prins Frederik in een brif aan de Permanente Commissie dd 1 februari 1823, en ook genoemd in het Provinciaal blad van Noord-Holland dd 15 februari 1823, allebei invnr 64. De Amsterdamse reiskosten staan in een brief van commissaris Sepp van 4 juni 1823, invnr 65.

Het kwartetten van gouverneurs met hun contingenten is terug te vinden in de ingekomen post van deze periode, maar ook op een los velletje, dat is gevoegd bij het suppletoir contract voor 200 bedelaars van 1 februari 1823 in invnr 960.

Zie voor het Groninger transport het volgende stukje.