Zonder dat het te duchten is…, p 209

Verzoening met de administrateur:
– brief van de administrateur aan de Permanente Commissie dd 26 december 1823, invnr 67. Hij refereert aan het ‘Koninklijk Besluit van den 17 September 1823 No 10’,
– brief van de Permanente Commissie (‘naar het koncept van de Hr van R’, bedoeld wordt Faber van Riemsdijk) aan ‘den Heer Administrateur van het Armwezen en der gevangenissen in antwoord op de zijne den 28 dezer ontvangen, omtrent de opening der korrespondentie’, dd 30 december 1823, invnr 354, met de zinssnede ‘Het zal ons, ten gevolge van de daarbij gedane uitnodiging bijzonder aangenaam zijn, eene korrespomdentie te openen’.

Bestedingspenningen:
– 23 februari 1824, ‘administrateur, verzoekt om eene deklaratie in duplo wegens het verschuldigde van het gouvernement wegens bestedingspenn voor de 1200 bedelaars’, notitie in brievenboek invnr 20,
– brief van de Permanente Commissie aan de administrateur dd 2 maart 1823, invnr 355.

Verdiensten door bedelaars:
– Bedrag oververdienste en citaat Johannes van den Bosch komen uit jaarverslag Star 1824,
– brief directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 20 december 1823, invnr 67, dat bedelaars teveel verdienen,
– brief directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 10 januari 1824, invnr 68, met zijn besluit de lonen te verlagen.

Deserties komen uit mutatieregister invnr 1506.
Een vijfde veldwachter uit brief directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 10 januari 1824, invnr 68.

Ontslagvoordracht 14 februari 1824, uitgaande post invnr 355.