Zomersproetels, p 90

Gebaseerd op:
– besluit minister een commissie te benoemen 28 sept 1822, invnr 62,
NB: Hij benoemt daartoe ‘de heer de Quaay’.
– besluit Permanente Commissie om Hoff te benoemen tot commissaris, 2 okt 1822, invnr 960,
– brief van Hoff vanuit Hoorn, door directeur Visser doorgestuurd naar de Permanente Commissie dd 13 oktober 1822, invnr 63,