Vlagen van meerdere opgewektheid, p 280

Belangrijkste bron is het overzicht van tussen 16 oktober en 30 november 1827 binnengekomen invaliden, invnr 1567, gemaakt door dokter R. Hanzon. Daarnaast:
– Vriend des Vaderlands december 1827 p 960,
– notities van directeur Visser op een door Jan van Konijnenburg gemaakte vragenlijst die is gevoegd bij het invaliditeitsoverzicht van december 1827, invnr 1538,
NB: Elisabeth Klaassens (1807) heeft inschrijfnummer F650, ondanks de slechte voorspelling zal ze na enkele jaren op vrije voeten komen.
– over krankzinnigenwet en verplaatsing vanuit de kolonie naar een krankzinnigengesticht, Roelfsema, hoofdstuk 11,
– brief van dr Hamer aan de Permanente Commissie dd 9 november 1855, invnr 819.