Valsche geruchten van kwaadwilligen of minkundigen, p 234

Algemene maatschappelijke kritiek:
– brief van de subcommissie Amsterdam aan de Permanente Commissie met opschrift ‘confidentieel’ dd 21 augustus 1824, invnr 70,
– brief van kassier Ameshoff aan de Permanente Commissie dd 21 april 1823, invnr 65,
– jaarverslag over ‘een aanloksel tot’ in Star 1823 p 640,
– Johannes van den Bosch over ‘de behoeftigen van een groot deel van Europa’, in Star januari 1819, p 67,
– Johannes van den Bosch over ‘sommige kwaadwilligen of minkundigen’ in Vriend des Vaderlands 1827 oktober.

Het bedorven erwten-incident:
– brief van de subcommissie Amsterdam aan de Permanente Commissie dd 2 januari 1825, invnr 72,
– brief van de Permanente Commissie aan directeur Visser dd 3 januari 1825, invnr 355,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 13 januari 1825, invnr 72,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 19 januari 1825, ‘Voorts heb ik de eer de Permanente Kommissie te informeren, dat op heden per Steenwijker beurtman op Amsterdam aan haar adres is verzonden een zak, waarin de bewuste monsters van erwten’, invnr 72,
– brief van de Permanente Commissie aan de subcommissie Amsterdam dd 29 januari 1825, invnr 355,
– brief van de subcommissie Amsterdam aan de Permanente Commis­sie dd 24 februari 1824, invnr 72,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 5 maart 1825, invnr 72,
– brief van de subcommissie Amsterdam aan de Permanente Commissie, 22 maart 1825, invnr 72.