Uitmuntend geschikt voor een bedelaarsinstituut, p 18

Gebaseerd op:
– brief van professor Meinard Tydeman (1741), hoogleraar te Leiden, aan de Permanente Commissie dd 30 september 1818. DrA tg 0186 invnr
– ‘het oog, vermoeid’ uit Star 1822 p 722
– Gijsbrecht Karel van Hoogendorp uit Bijdragen tot de huishouding der staat vijfde deel pag 115 Aanteekeningen op eene reis door de Veluwe, Overijssel en Drenthe in den nazomer van 1819