Ten uiterste nadeelig, ja pernicieus, p 79

Gebaseerd op:
– brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Permanente Commissie dd 10 september 1822, met bijgevoegd gewijzigd contract, invnr 62,
– reactie daarop door de Permanente Commissie dd 17 september 1822, invnr 353,
– brief van de Permanente Commissie aan prins Frederik dd 17 september 1822, invnr 353,
– brief van prins Frederik aan de Permanente Commissie dd 20 september 1822, invnr 62,
– brief van de Permanente Commissie aan de minister van Binnenlandse Zaken dd 24 september 1822, invnr 353,
– brief van Faber van Riemsdijk aan bankier Kol, met opschrift ‘konfidentieel’ dd 30 november 1822, invnr 353,
– over het bezoek van de minister aan de schans op 14-16 september, Star 1822 p 708