Stellige, minzedelijke bedelaars en luijaards, p 29

Gebaseerd op:
– brief van directeur der koloniën Benjamin van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 21 oktober 1819, invnr 53,
– brief van directeur der koloniën Benjamin van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 3 november 1819, invnr 53,
– brief van directeur der koloniën Benjamin van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 21 december 1819, invnr 53,
– antwoorden van Johannes vd Bosch op vragen van Robert Owen dd 16 juli 1819, invnr 352,
– verzoekschrift aan de koning dd 23 maart 1819,
– besluit tot het opnemen van onderhandelingen ‘met den Min. van Marine over het aannemen van invaliden tot opzieners enz. in de kolonie van bedelaars’, dd 7 april 1819, notitie in brievenboek invnr 18,
– brief van de burgemeester van Ommen aan de Permanente Commissie dd 22 september 1819, maar blijkbaar pas 7 november 1819 aangekomen, invnr 53,
– notulen Permanente Commissie dd 25 december 1819, invnr 38,
– notulen van de Permanente Commis­sie 8 februari 1820, invnr 38,
– brief van Johannes van den Bosch aan de permanente commissie dd 24 maart 1820, invnr 54.