Stamboek, p 107

– Voornamelijk gebaseerd op de stamboeken. DrA tg 0137.01 invnrs 422-446.
– Over de naamsverwarringen gaat het onder andere in een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 9 maart 1823, invnr 64, als Visser rapporteert dat het volgens Hoff mede ligt ‘aan de verschillende uitspraken in de onderschiedene provintien des Rijks, of wel dat bedelaars zich somtijds van een andere naam bediend hebben’.
– Vermoedelijk degene die het boek bijhoudt is Johannes Bernardus Greven (1784), die later wegens de achterstand in zijn werk wordt overgeplaatst naar het algemeen bureau in Frederiksoord.
– De voorbeeldzin over Barta van den Bord komt uit een brief van de Permanente Commissie aan de gouverneur van Noord-Brabant dd 9 maart 1826, invnr 358. Zij wordt, met alleen de voornaam, ook genoemd op p 262.
– ‘de regterschouder iets hooger dan de andere’ is Johanna de Jaar, A 824, zie ook p 231, ’t een oog groter dan ’t ander is Paul van Beginne, stamboek ‘A’ folio 480.

Voor de personen die worden genoemd bij de naamsverwarringen, zie de files van:
Frederik Kwarts of Zwarts
Wirigirius Kohlerin of Johan Köhlerman
Kristiaan Konstant of Constant Christiaan
Jan Willem Thiele of J.W. Zomer
Jan Baptist Taelman of Trois