Slagtoffers van persoonlijken haat, p 254

Gebaseerd op:
– Koninklijk Besluit 12 oktober 1825 No 175, invnr 8,
– citaat Groen van Prinsterer, zie inleiding