Naer het eyland Ommerschans, p 103

Gebaseerd op:
– de stamboeken van de Ommerschans, DrA tg 0137.01 invnrs 442-446,
– vragen en antwoorden bij de ontslagvoordracht voor 1829, invnr 1469,
– ‘renseignement over het gehouden gedrag van den kolonist Johannes Reijmenants, gedurende deszelfs verblijf in het etablissement de Ommer­schans’, door Georg Hoff, gevoegd bij brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 8 maart 1824, invnr 68,
– brief van Hoff, gevoegd bij een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 12 juli 1823, invnr 66,
– lijst van invalide bedelaars aan de Ommerschans, gemaakt door Douwe van Steenwijk en gevoegd bij een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 24 december 1824, invnr 71,
– lijsten gepubliceerd in de VVF-krant van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Brugge, 41e jaargang nrs 2, 3, 4 & 5 van 2009. Ook op internet: http://familiekundebrugge.brugseverenigingen.be/Ledenblad → kies VVF-krantje 2009.
NB: het tweede gedeelte van de Bruggenaren, 22 stuks, zal volgen op 22 november.