Maar die kastelein wilde haar niet bergen, p 134

Gebaseerd op:
– brief van de Burgemeesters van Groningen aan de gouverneur van de provincie dd 16 januari 1823, GrA tg 800 invnr 218, brief met kenmerk I 69,
– Veltkamps verslag van de reis is een bijlage bij een brief van Burgemeesters van Groningen aan de gouverneur van de provincie dd 26 februari 1823, GrA tg 800, invnr 220, brief met kenmerk I 252,
– Veltkamps overzicht van onkosten tijdens de reis is in het Maatschappij-archief terechtgekomen, invnr 1021,
– de veldwachter van Vries doet verslag van zijn ontmoeting met het transport in een bijlage bij een brief van de gouverneur van Drenthe aan de gouverneur van Groningen dd 6 maart 1823, GrA tg 800 invnr 221, brief met kenmerk I 304.

Het verslag van de reis is eerder gepublicerd in Gens Nostra, jaargang 63, nummer 4/5 april/mei 2008, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, www.ngv.nl, waarbij met hulp van Petronella Elema veel genealogische gegevens over de deelnemers aan de reis zijn gevonden en gepubliceerd.

Er is een lijst met namen van de deelnemers aan dit transport.