Luije buiken, p 16

Gebaseerd op:
– brief van subcommissie Appingedam, geciteerd op pag 58 van Kloosterhuis,
– ‘drukkende plaag’ uit brief Permanente Commissie aan de koning 23 maart 1819,
– ‘íneetend kanker’ uit rapport Binnenlandse Zaken in 1818
– ‘die onzalige bron van…’ uit brochure De kolonie Frederiksoord en de Maatschappij van Weldadigheid, Sneek, 1823, over­druk uit de Leeuwar­der Courant van 1820, te Sneek, bij F. Holtkamp, boekverkooper 1823, invnr 3507.
– ‘geen verderfelijker, doodelijker’, uit de Star 1822, pag 278.
– ‘lijfstraffelijk wetboek’, uit Koninklijk Besluit 12 oktober 1825 nr 175
– ‘opzettelijken lediggang’ Star december 1823
– Guillaume Groen van Prinsterer, zie de Inleiding