Je ne veux pas, p 171

Gebaseerd op:
– brief Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 12 maart 1823, invnr 64,
– brief van de Permanente Commissie aan de minister van Binnen­landse Zaken dd 22 augustus 1823, met bijgevoegde franstalige brief van Georg Hoff, invnr 354.