Ik zie wat goed is, maar toch…, p 218

Gebaseerd op:
– brief van de subcommissie Dokkum aan de Permanente Commissie dd 14 november 1823, invnr 67,
– 23 juli 1804 aangenomen als lidmaat te Leermens, zie http://www.lidmatengroningen.nl/ en kies de L van Leermens en zoek op Steenwijk,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 28 februari 1824, invnr 68,
– brief van dr Schuurman, gevoegd bij een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 6 maart 1824, invnr 68,
– besluit van de Permanente Commissie dd 31 maart 1824, invnr 960,
– sttrafkolonistenregisters invnr 1442 en folio 9 van invnr 1580.