Het zwart tafreel der tegenwerkingen, p 247

Gebaseerd op
– jaarverslag 1825 in de Star september 1825 p 597 en verder,
– aangevuld met enkele fraaier geformuleerde stukjes uit de jaarverslagen 1826 en 1827,
– brief van de Permanente Commissie aan prins Frederik dd 5 januari 1825, invnr 356,
– en brief van commissaris Sepp aan de Permanente Commissie dd 30 november 1825, invnr 76.