Het reglement voor de komptabiliteit, p 96

Het reglement voor de comptabiliteit is er in concept op 14 oktober, invnr 988, met daarbij alle modellen van aan te leggen boeken, en gearresteerd 25 oktober, invnr 353 en invnr 960.
De huishoudelijke bepalingen, invnr 988, zijn van 11 december en het reglement van Landbouw en Grondontginning van 7 september, invnr 960. Een reglement van discipline wordt in andere stukken wel genoemd, maar heb ik niet kunnen vinden.
Adjunctdirecteur Hoff geeft in een reactie op rekwesten een overzicht van de regelingen en de beloning van vlijt, bijgevoegd bij een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 12 juli 1823, invnr 66.