Het is tog wat te zeggen, p 227

Gebaseerd op:
– mutatieregister invnr 1506,
– brief van de Permanente Commissie aan Sepp dd 28 juli 1824, invnr 355,
– brief van Sepp aan de Permanente Commissie dd 31 juli 1824, invnr 70,
– informatie over Veere, zie inleiding.