Het hart krimpt weg, p 258

Gebaseerd op:
– Johannes van den Bosch in de Star 1826 p 560 ev,
– Veere, artikel uit Die Wete, zie inleiding,
– brieven Permanente Commissie aan administrateur over Veere, dd 6 januari 1826 en 6 maart 1826, invnr 358,
– brief directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 17 februari 1826, invnr 77,
– citaat Groen van Prinsterer, zie inleiding.