Gij kunt mij voor uw gift bij de borsten voelen, p 297

De informatie over Sara de Jong komt uit een artikel van Bregtje de Wit over enkele Gouwenaren die in Ommerschans/Veenhuizen terechtgekomen zijn in het blad De Schatkamer, jaargang 3, 1989, blz. 62-67. Zie ook hier.

Meer over haar, waaronder door Jan Lafeber (info@lafeber.info) aan mij verstrekte aanvullende informatie, staat in haar file: Sara de Jong.

De Koninklijke Besluiten van 20 Oktober en van 6 November 1843 geven nieuwe regelingen met betrekking tot opname in de Ommerschans, waaronder de noodzaak van een rechterlijke veroordeling voor bedelaars.
Processen-verbaal waarbij iemand op de trappen van het stadhuis een aalmoes aan een veldwachter vraagt, zijn legio.

De Koninklijke Besluiten van 20 Oktober en van 6 November 1843 geven nieuwe regelingen met betrekking tot opname in de Ommerschans, waaronder de noodzaak van een rechterlijke veroordeling voor bedelaars.
Processen-verbaal waarbij iemand op de trappen van het stadhuis een aalmoes aan een veldwachter vraagt, zijn legio.