Één verroest lancet en eene slegte kiezentrekker, p 184

Gebaseerd op:
– Het begin komt uit het reisverslag van Van Lennep, zie het vorige stukje,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Permanente Commissie dd 3 juni 1823, invnr 65,
– brief van de Gouverneur van Overijssel aan de Permanente Commissie dd 4 juli 1823, met bijgevoegd een ‘missive van de provintiale kommissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Overijs­sel’, invnr 66,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 28 augustus 1823, invnr 66, over ‘de knoop van de gansche intrigue’ en over aanstelling Swart.
NB: de voorzitter van de provinciale geneeskundige commissie heet dr. Kaman.
NB: de met de Maatschappij bevriende arts uit Steenwijk is Jan Bloemert Schuurman.
– brief van de gouverneur van Overijs­sel aan de Permanente Commis­sie dd 9 oktober 1823, met bijgevoegd een brief van de geneeskundige commissie, invnr 67,
– brief van de Permanente Commissie aan de Gouverneur van Overijssel dd 17 november 1823, invnr 354.