Een meijsje welk ik zoo teer bemind, p 228

Gebaseerd op:
– brief van P.C.G. van Dompseler aan Prins Frederik, ongedateerd, ongeveer 20 december 1825, invnr 76,
– personeelsregisters invnrs 997 en 998,
– informatie mij verstrekt door familie-onderzoeker Hans van Domselaar, http://www.vandomselaar.nl/familie/

NB: De geliefde van Paulus van Dompselaar heet voluit Anna Maria Christina Claassens.