Een kar bespannen met een paard, p 190

Gebaseerd op een bijlage bij een brief van de Permanente Commissie aan de Administrateur van het armwezen dd 6 februari 1824, invnr 355, aangevuld met een door Harloff gemaakt en getekend ontvangstbewijs dd 6 augustus 1823, gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken Stad Ommen 1823-1824.
De officiële regel dat een veldwachter buiten de grenzen van zijn eigen gemeente geen bevoegdheid heeft geuniformeerd en bewapend rond te lopen, is gebaseerd op informatie mij verstrekt door Ger Hof, die onderzoek heeft gedaan naar veldwachters in Overijssel.

De Arnhemse weduwen zijn:
– Dina Gerritzen (1802) A1033, met dochter Johanna Oldenburg (1819) A1034, en zoon Dirk Oldenburg (1820) A1035
– Christina Tomas Hoppenraij (1792) A1032, met zoon Engelbert Janssen (1821) A1036 en Johannes Janssen A1037.