Een gunstig verslag van den staat dier kolonie, p 144

Het rapport van Johannes van den Bosch over de bedelaarskolonie na een half jaar is gedateerd 12 maart 1823, invnr 64. Het gaat vergezeld van een groot aantal conceptbesluiten over kleding, bouw van loodsen en het hospitaal, landmetingen, aanpassingen van de huishoudelijke bepalingen, enzovoort.