Door bedelaarsters geholpen tot dezelve over te klimmen, p 127

Gebaseerd op
– Star december, koloniale berichten,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 29 december, berichtende over het overlijden van Willem van der Haas en de ontvluchting van Arie van der Plas, invnr 63,
– brief van Gijsbert Falck, adjunctdirecteur voor de administratie en bij afwezigheid van Wouter Visser waarnemend directeur, aan de Permanente Commis­sie, 4 januari, over het ‘onder eene andere naam’ terugkeren door Arie van der Plas, en over de korporaals en de ‘escalade’, invnr 64,
– brief van de schout van Wijhe aan ‘de Ed Achtbare Heer President-Burgemeester van de stad Ommen’, dd 31 oktober 1823, waarin hij verzoekt om betaling van de transportkosten voor het gedeelte Wijhe-Ommen van enkele transporten, waaronder ‘1822 29 december – Jan van der Wal’, gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken Stad Ommen 1823-1824,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 4 januari 1823, over de bouwactiviteiten op de schans, invnr 64,
– rekeningen en kwitanties Nuis voor extra werkzaamheden in de financiële administratie, invnr 1021.

NB: Later in de maand is er nog een sterfgeval, Daniel Donker ovl 26 december.