Den geest van milddadigheid, p 13

Stukken over de oprichting en organisatie van de Maatschappij van Weldadigheid staan op www.deproefkolonie.nl. Zoals:
de bestuurders van het eerste uur,
de inleiding op het reglement dd 14 januari 1818 met verwoording van de doelstellingen,
– de koninklijke goedkeuring van het initiatief dd 5 maart 1818,
– de opzet van de organisatie met subcommissies,
de aantallen contribuanten gedurende de eerste vijftien jaar van de Maatschappij.

En meer, voor een volledig overzicht zie hier.

Citaat ‘geest van milddadigheid’ uit Vriend des Vaderlands oktober 1829 pag 768