De veertigderley kruiden, p 94

Gebaseerd op:
– De beroepen van de bedelaars uit Mons komen van een aankomststaat die zich bevindt in invnr 1370,
– de Star november 1822,
– commentaar van dr Nieuwenhuis staat in zijn brief dd 8 mei 1822, invnr 61,
– Lipholts aanstelling per 11 december staat in het personeelsoverzicht eind december 1822, invnr 63,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Permanente Commissie dd 3 juni 1823 over Lipholt, invnr 65,
– brief van de Gouverneur van Overijssel aan de Permanente Commissie dd 4 juli 1823, met bijgevoegd een ‘missive van de provintiale kommissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Overijs­sel’, invnr 66.