De sleutels van al de aanwezige gebouwen, p 309

Gebaseerd op:
– overdrachtsakte, invnr 13,
– invaliditeitsoverzicht invnr 1541,
– jaarverslag 1858, invnr 991,

Adrianus Hulst (1799), adjunctdirecteur van de Ommerschans van 1838 tot 1859, is degene die de sleutels van de schans overdraagt.