De slegte keerel van Onder-Directeur moeste de Schanz af, p 117

Gebaseerd op terugblik Fenner op 14 februari 1823, invnr 64.