De Nederlandsche taal is hem niet zoo loopig, p 27

Gebaseerd op:
– brief van directeur Benjamin van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 6 augustus 1819, invnr 52,
– notulen van de vergadering van de Perma­nente Commissie dd 10 augustus 1819, invnr 38,
– brief van directeur Benjamin van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 12 september 1819, invnr 53,
– notulen van de vergadering van de Perma­nente Commissie dd 24 september 1819 en dd 25 september 1819, invnr 38,
– brief van onderdirecteur Fenner aan de Permanente Commis­sie dd 27 juni 1821, invnr 57.

Personen:
– Carl Franz Ludwig Fenner (1767), gepensioneerd luitenant. Hij is weduwnaar van Mariane Henriette Ernestine Schenck.
– Anna Elisabeth Fenner, hun dochter, zie ook p 267-269.
– Benjamin van de Bosch (1790), algemeen directeur der koloniën (die op dat moment alleen nog uit de proefkolonie Frederiksoord bestaan), zie ook De proefkolonie.