De moedernaam niet waardig, p 225

Gebaseerd op:
– brief van de Permanente Commissie aan de Administrateur van het Armen­wezen dd 30 juli 1824, waarin ze uitlegt hoe het rekwest via prins Frederik bij hen gekomen is en ze het aan de administrateur doorsturen, invnr 355,
NB: Het gaat om de weduwe Simons die schrijft over jaar kinderen Cornelis, A175, boek A folio 335, en Johanna, A171, boek A folio 335.
– brief van de administrateur van het armenwezen aan de Permanente Commissie dd 16 oktober 1824, met bijgevoegd schrijven van de gouverneur van Brabant, invnr 71,
– brief van de Permanente Commissie aan Prins Frederik dd 28 oktober 1824, invnr 355,
– brief van Prins Frederik aan de Permanente Commissie dd 30 oktober 1824, invnr 71.
De weduwe zal het in 1825 nog een keer proberen, maar dat wordt ook meteen afgeschoten.