De krachtdadige tusschenkomst van Zijne Majesteit, p 88

Gebaseerd op:
– Over werkhuis Veere zie inleiding,
– Brief van Faber van Riemsdijk aan bankier Kol, met opschrift ‘konfidentieel’ dd 30 november 1822, invnr 353,
– contract van 7 oktober 1822, invnr 1440,
– brief ministerie Binnenlandse Zaken aan de Permanente Commissie dd 10 september 1822, invnr 62,
– Koninklijk Besluit 6 november 1822 No 15. GrA tg 800 invnr 215,
– diverse ‘annoncerende’ brieven van het ministerie, invnr 62 en verder,
– diverse reactie van de Permanente Commissie op niet kloppende lijsten, bijvoorbeel 6 december 1822 en 12 december 1822, invnr 353.