De kaerel is een verachtelijke gek, p 142

Gebaseerd op:
– brieven Fenner aan de Permanente Commissie dd 14 februari 1823,
– reactie Johannes van den Bosch dd 14 maart 1823 en
– brief van adjunct-directeur Hoff aan de Permanente Commissie dd 15 maart 1823, alles invnr 64.

Het pakket van Fenner omvat:
– bijlage kopie brief aan Visser,
– bijlage kopie antwoord van Visser,
– verhaal over de relatie tot Hoff en de macht die Hoff zich toeeigent,
– ‘anmerking’ over zijn (Fenners) hoofdpijn,
– verantwoording tegen de aanklacht,
– kopie brief aan Johannes van den Bosch,
– verzoekschrift,
– ‘anmerkingswaardigen discipline’, zit vast aan:
– idem (vrijlating strafkolonisten), zit vast aan:
– verhaal van kundigheid in de landbouw.