Dadelijk keerde het blaadje om, p 181

Belangrijkste bron is Jacob van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provinciën in den jaren 1823, verzorgd door M.E.Kluit, Utrecht 1842.
Het bezoek aan het gesticht te Hoorn staat op p 26 ev, dat aan de Ommerschans op p 144 ev, dat aan het werkhuis te Middelburg op p 226 en dat aan het provinciaal werkhuis Veere op p 230 ev.
Jacobs vader David van Lennep reageert op zijn zoons verslagen op p 9 en verder.

De reisaantekeningen van Dirk van Hogendorp zijn bij mijn weten niet op papier verschenen, ik heb ze van de site http://www.negentiende-eeuw.nl/ maar ik weet niet of ze daar nog op staan.