Bekwaammaking tot den arbeid, p 282

De invaliditeitslijsten zijn op tamelijk curieuze wijze verspreid door het archief.
Een overzicht waar de concept-lijsten van de directeuren van de diverse gestichten en de definitieve lijsten die ondertekend door de Permanente Commissie naar het ministerie gaan, zich in het archief
bevinden, heb ik gepubliceerd in de zoekwijzer (voor mensen die zelf onderzoek willen doen in de archieven van de koloniën), die op de site van het Drents Archief staat.
De shortcut is http://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/zoekwijzer-armenkolonien. Kies dan voor ‘bedelaars’, zoek het kopje ‘invaliditeitsregisters’ en vandaaruit vallen alle invnrs te vinden. Van de definitieve lijsten zijn er niet zo heel veel bewaard gebleven, van de concepten tamelijk veel. Maar de zoekwijzer is wel nodig om te weten in welke doos een bepaald jaar zou kunnen zitten, de officiele inventaris geeft die informatie onvoldoende.

De eigenaardige geluiden over heropvoeding tot de arbeid komen vooral uit de jaarverslagen 1827 en 1828, allebei gepubliceerd in de Star.