Alle bedelaars, geen ligchaamsgebreken hebbende, p 52

Gebaseerd op:
– koninklijk besluit 13 maart 1822, gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken Stad Ommen 1821-1822,
– brief Johannes van den Bosch aan prins Frederik 12 februari 1821 met rekenvoorbeelden van de kosten van werkhuizen, invnr 352,
– 22 maart 1819, de directie van het werk-instituut ter wering van bedelarij in Amersfoort geeft kennis van haar oprichting. Tevens stuurt ze een gedrukt exemplaar van reglement, invnr 50,
– NB: dit werk-instituut levert ook aan de Maatschappij, bijvoorbeeld 19 juni 1823, besluit Permanente Commissie ´om aan de Direkteur van het Instituut ter wering der bedelarij te Amersfoort te bedelen de leverancie van 1000 ellen grijs plst, met verzoek van dadelijk toezending van 200 ellen en het overige successief naar dat het gereed zal zijn´, vermelding in brievenboek invnr 20.
– Over Veere zie inleiding,
– uit de provincies ‘Groningen, Friesland… enz, komt uit Piel.