Afgeleefd, p 188

Gegevens over invaliditeit komen van de lijst van invalide bedelaars aan de Ommerschans, gemaakt door Douwe van Steenwijk en gevoegd bij een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 24 december 1824, invnr 71,

De in de tekst genoemde personen plus de namen bij de in de tekst genoemde gebreken:
– Maria Huisman A1000, eerste met bedelaarssnummer 1000
– Maartje Pepertuin (1797) A1009
– Engelina Valkenier (1779) A979
– Femmetje Liefhebber (1789) A978
– Antje de Vries (1788) A982, ‘hogen ouderdom en zwakheid’
– Kornelia Groeneveld (1786) A 999, ‘zinneloos en behebt met overvallen’
– Jacoba van der Wagt (1771) A1005, ‘oud, afgeleefd en zwak’
– Maria Smit (1788) A1010, ‘verouderde beenkwaal’
– Elisabeth Eijkema (1784) A1016, ‘verouderde beenkwaal en gebroken’
– Dirk Vorderda (1794) A1029, uit Ternaard
– Francina Charlotte Eertman (1792) A882, uit Norg
– Hendrika Kwast (1750) A1099, uit Hekdorp
– Pieter Mantipaauw Klaassen (1792) A960, met ‘aanhoudende ziekte en borstkwaal’ uit Middelburg
– Maria Kerssen (1794) A 952, met ‘overvallen en altijd ziekelijk’ uit Middelburg
– Johannes Kroonhof (1795) A1043, met ‘benaauwde borst en ziekelijk’ uit Leiden
– Maria Vlasveld (1773) A1047, met ‘hoge jaren en borstkwaal’ uit Leiden
– Johanna Winkelmeijer (1766) A1068, met ‘ouderdom met zwakte gepaard’ uit Nijmegen
– Christina Soulle (1786) A1051, met ‘ongeneeslijke borstkwaal’ uit Nijmegen
– Jacobus Kortre (1787) A872, met ‘beenbreuk, overvallen en slegt van gezicht’ uit Utrecht
– Lotje van Eck (1795) A840, met ‘verouderde schabies en waterzugtig’ uit Utrecht

De mogelijkheid ‘in de Ommerschans zelve een invalides gestigt opterichten’ is gebaseerd op:
– brief van Johannes vd Bosch aan de Permanente Commissie dd 3 juni 1823, puntje 5, invnr 65,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 28 augustus 1823, goedkeurende een conceptmissive aan de minister, invnr 66,
– brief van de Perma­nente Commissie aan de minister van binnenlandse zaken dd 6 september 1823, invnr 354,
– brief van de Perma­nente Commissie aan de minister van binnenlandse zaken dd 24 november 1823, invnr 354,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 3 december 1823, invnr 67,
– brief van de Perma­nente Commissie aan de minister van binnenlandse zaken dd 9 december 1823, invnr 67,
– 10 februari 1824, administrateur, berigt dat het voorstel, tot afzonderlijke kontraktering voor half valide bedelaars, wordt in advys gehouden (brievenboek invnr 20).

Alleenstaande moeders uit Hoorn:
– Maria Greeve (1786) A1006, alleenstaande moeder van Willem Fredrik Schoonhoff (1813) A1007, Maria Dorothea Schoonhoff (1817) A1008, Carolina Willemina Schoonhoff (1822) A1013, Frederik Schoonhoff (1809) A1025.
– Maria Smit (1788) A1010, alleenstaande moeder van Kornelia Smit (1814) A1011, Hermanus Smit A1012, en Jozeph Smit A1026.
– Maria van der Starre (1790) A1003, alleenstaande moeder van Jan van der Starre (1822) A1004.
– Grietje Gerrits de Haan (1787) A1017, alleenstaande moeder van Pieter Gerrits (1821) A1018.
– Helena Fila (1796) A1020, alleenstaande moeder van Cornelia Doeijen (1818) A1021.