Aanspraak op ons medelijden, p 24

Gebaseerd op de Star januari 1819.

NB: Redacteur van de Star is Willem Anthonie Ockerse, zie ook De Proefkolonie.