100 douzijn tinne lepels, p 59

Gebaseerd op:
– brieven Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 23 mei 1822 en 12 juni 1822, invnr 61,
– de Star maart 1822,
– van ‘een kanaal uit de Dedemsvaart door de kolonie N5 tot binnen de Ommerschans’ is sprake in het financieel jaarverslag op p 722 van de Star 1823,
– over de aankopen gaat het in een brief van Stephanus Jacobus van Royen, de schout van Vledder, die in zijn nevenfunctie als notaris alle aankopen voor de Maatschappij doet, welke is bijgevoegd bij een brief van Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 20 julli 1822, invnr 62, en in de overzichten van het grondeigendom van de Maatschappij, invnr 1173,
– de aangevoerde materialen vallen af te leiden uit de rekeningen en kwitanties in de financiele administratie, invnr 1021.