oktober 1822, voorbeelden administratie

Bij het Reglement voor de komptabiliteit, zie hier, horen een aantal bijlagen. Die bevinden zich in invnr 988 en zijn voorbeelden van de alle papieren die voor de administratie gebruikt moeten worden. Volgens een bijschrift op de papieren zijn ze 25 oktober 1822 naar de Ommerschans gestuurd.

Het pakket bestaat uit:

 • Een zakboekje,
 • een werkstaat,
 • een controlestaat van de zalen,
 • een weekstaat van ontvangene lootjes,
 • een rekening in het bijzonder met de kolonisten per zaal,
 • een signalementenlijst,
 • een verantwoording van de boerderijen,
 • een verantwoording van levensmiddelen,
 • een verantwoording van kledingstukken,
 • een verantwoording van huisraad,
 • een verantwoording van gereedschappen,
 • een grootboek,
 • een onderdirecteursboek,
 • een grootboek van kolonie 5,
 • een onderdirecteursboek van kolonie 5.

 

Kolonie 5 is het buitengebied rondom de schans. Op de voorbeelden wordt ook aangegeven waar moet worden bijgehouden of een bedelaar een week een hele portie of 3/4de of een halve portie eten heeft gehad. en de aftrek van het loon voor wassen en stoppen, enzovoort.