mei 1823, de gouverneur doet zijn best

Johannes van den Bosch heeft 29 april 1823 geklaagd over het gebrek aan alertheid van de omgeving waar het het oppakken van deserteurs betreft, zie op het eind van dit verhaal. Daarop heeft de permanente commissie de gouverneurs aangeschreven en op 13 mei 1823, invnr 65, reageert die van Overijssel, Bentinck. Hij stuurt mee een exemplaar van het gedrukte provinciaal blad met signalementen van deserteurs, waarvan een bladzij is afgedrukt op pagina 158 van De bedelaarskolonie.

 

Zwolle 13 mei 1823

Na ontvangst van UwEds missive van 8 mei ll nummer heb ik de daarin betrokkene gemeente besturen nader geadhorteerd, om met alle vigilantie in het vervolg, met aanwending van alle onder hun bereik staande middelen te waken tot de opsporing, aanhouding en terugbrenging van bedelaars uit de etablissementen van de Commissie van Weldadigheid, waartoe ook reeds te voren een adhortatoire aanschrijving aan alle de Gemeente Besturen in deze Provincie, door mij is uitgevaardigd bij Provinciaal Blad van 28 april ll N42, waarvan ik een exemplaar hierbij voege, waarvan insgelijks door mij is kennis gegevenaan den Heer Procureur Crimineel in deze Provincie, met verzoek om de executie van die aanschrijving te willen helpen bevorderen.

UWEd: zullen zoo ik vertrouw hieruit vernemen dat van mijne zijde, zoo veel mogelijk maatregelen zijn genomen, om de desertie zoo veel mogelijk tegen te gaan.

Bijgevoegd is een gedrukte missive aan alle gemeenten met 17 signalementen van ontsnapte bedelaars. Uit de tekst daarbij:

Dat ook blijkbaar was, dat Deserteurs dier kolonie uit een verkeerd mededogen of andere verkeerde inzichten, in de hutten der daabij gelegene Veenkolonie wierden opgenomen en voortgeholpen, zoo als men was ontwaar geworden, dat twee jonge vrouwspersonen uit de Ommerschans gedeserteerd, onlangs met eenige vreemde arbeiders uit de Veenkolonie naar Zwolle vertrokken zijn, om naar Holland overtevaren

De deserteurs in het blad zijn::
Maria Moor
Marie Saint Paul
Hendrik Freeke
Anna Catharina Thiebout
Elisabeth van Hamme
Angelica Blomme
Elisabeth Kuiltjens
Catarina Vos
Johanna van Eik
Willem de Klouwer
Johannes Ravelkem
Martijs Weijne
Johanna Margaretha Kap
Adrianus Coeman
Antonie Francis
Francois Mistiaan
Willem Molensteen