december 1825, dubieus konvooi uit Veere

Op zondag 18 december 1825, Drents Archief, toegang 0186 invnr 76, schrijft de directeur der koloniën Wouter Visser aan de permanente commissie:

Voorts heb ik de eer de Permanente Kommissie te informeeren dat het geannonceerde transport bedelaars uit Veere te Ommerschans is aange­komen en laat het rapport van den Heer Harloff bij ZEd. missive dd. 15 dezer N950 hier na volgen waaraan ik mij gedrage.

“Gisteren is het geannonceerde transport van ter Veer sterk honderd hoofden alhier aangekomen en gevestigt;

dan nimmer is er een transport gearriveerd waar onder zoo veele zuigende kindertje, oude en zoo veele ziekelijken als onder dit;

althans dadelijk na deszelve aankomst heb ik drie van hun in het hospitaal moeten opneemen, waar van twee bedenkelijk ziek zijn, en een is op de rijs overleeden.

Verscheidene bevinden zich die 60, 70 en meer jaren tellen;

de nog jonge vrouwen onder hun zijn voor het grootste gedeelte met zuigende kinderen bezwaard, waaruit UWelEdGestr. zal kunnen opmaken dat ik mij met de verwagting naar dezelver komst, als met twee honderd handen meer te kunnen werkzaam zijn, dierlijk vergist heb.”